Grudzień 2010

No Image

Dystrybutory wody pitnej

Urządzenia do uzdatniania wody dobierane są zależnie od miejsca, sposobu wykorzystania oraz intensywności zanieczyszczenia wody. W domach szalenie popularne są molekularne filtry do wody, w miejscach publicznych dystrybutory do wody, a w przemyśle zaawansowane systemy…