Kwiecień 2018

Kondycjonowanie wody

Technologie kondycjonowania wody przemysłowej

W przypadku wyboru technologii uzdatniania wody z układu kotłowego, niezbędne jest poznanie jakości źródła wody zasilającej w odniesieniu do jakości wody wymaganej dla danego kotła, ponieważ nieodpowiednia obróbka wody może prowadzić do powstawania kamienia kotłowego,…